Buat Apa Bersekolah bila Hanya untuk Bersekolah?

Bagi sebagian besar orang, buat apa bersekolah adalah pertanyaan yang konyol untuk diajukan. Tapi benarkah kita sebagai orangtua sadar jawaban pertanyaan tersebut ketika memilih sekolah untuk anaknya?
Continue reading Buat Apa Bersekolah bila Hanya untuk Bersekolah?

Berkuasa

Kekuasaan tidak selalu sebesar yang dibayangkan. Ia bukan perkara jabatan atau kekuatan yang luar biasa. Kuasa beroperasi pada urusan sehari-hari. Berkuasa adalah dorongan untuk menentukan obyek-obyek di sekitarnya. Orang-orang biasa pun bermain kekuasaan, mencari panggung agar berkuasa, yang seringkali menutupi ketidakberdayaan yang dirasakannya.


Berkuasa hadir di ruang kelas ketika guru mengarahkan ketidakmampuannya menentukan nasib sendiri dengan menjadi penentu tunggal nasib murid-muridnya. Berkuasa hadir di rumah ketika orangtua menyalurkan kegagalan obsesinya pada anak-anaknya.

Berkuasa hadir dalam relasi dua orang ketika salah satu atau kedua belah pihak gagal menyepakati jalah tengah. Berkuasa hadir di media sosial ketika menulis status yang menafikkan pandangan yang berbeda. Berkuasa hadir di jalan raya ketika solusi transportasi berubah menjadi sirkuit balapan.

Apakah dorongan berkuasa kita gunakan untuk menguasai diri agar lebih berdaya atau menguasai orang lain agar ketidakberdayaan kita tertutupi?

Resign Kerja Segera atau Segera Sukai Pekerjaanmu

Banyak orang mengeluh mengenai pekerjaannya tapi tetap saja tidak mengajukan resign kerja. Padahal mengeluh tidak pernah menjadi solusi. Continue reading Resign Kerja Segera atau Segera Sukai Pekerjaanmu

%d bloggers like this: